Szkoła Podstawowa

im. Orląt Lwowskich

w Brzozówce

ul. Tarnowska 36

33-140 Lisia Góra

Tel/fax: 146784352

e-maile: spbrzozwka@o2.pl

 

POLEGLI, ABYŚMY ŻYLI WOLNI

 

 

 

Dokumentacja

 

 

 

 

Statut szkoły

 

Program Rozwoju Szkoły

 

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny

 

Szkolny Zestaw Programów

 

Szkolny Zestaw Podręczników

 

Wymagania edukacyjne

 

Polisa ubezpieczeniowa

 

Ogólne warunki ubezpieczenia

 

Procedury

 

Procedury - cyberprzemoc

 

Podstawa programowa

 

Strona główna

Copyright © 2011 Aleksandra Kozioł