Szkoła Podstawowa

im. Orląt Lwowskich

w Brzozówce

ul. Tarnowska 36

33-140 Lisia Góra

Tel/fax: 146784352

e-maile: spbrzozowka@lisiagora.pl

     
 

Strategia przygotowania i zarządzania w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19

 

Strategia przygotowania i zarządzania placówką oświatową            

Wytyczne bezpieczeństwa epidemicznego    

Procedura przyprowadzania i odbierania ucznia       

Procedura wydawania posiłków         

Procedury w bibliotece szkolnej        

Procedura dezynfekcji sal i łazienek  

Procedury na świetlicy           

Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka             

Regulamin dyżurów międzylekcyjnych nauczycieli             

Numery telefonów      

Dodatkowe wymagania sanitarno-epidemiologiczne obowiązujące w szkole w przypadku zaliczenia powiatu tarnowskiego do strefie żółtej i czerwonej

 


 

 

Copyright © 2011 Aleksandra Kozioł