Szkoła Podstawowa

im. Orląt Lwowskich

w Brzozówce

ul. Tarnowska 36

33-140 Lisia Góra

Tel/fax: 146784352

e-maile: spbrzozwka@o2.pl

 

POLEGLI, ABYŚMY ŻYLI WOLNI

 

 

 

Święto Patrona

 

 

 

 

     Uroczysta wieczornica sumująca kolejny etap pracy z Patronem w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Brzozówce, była wydarzeniem wyjątkowym dla całej społeczności szkolnej i lokalnej. Po raz kolejny połączono wiedzę, talent i umiejętności uczniowskie we wspaniale opracowanym autorskim programie artystycznym opracowanym przez Ewę Stępień i muzycznym Piotra Kity.
      Wspaniałe widowisko słowno - muzyczne, nastrój stworzony przez umiejętnie dopracowaną scenografię wykonaną pod kierunkiem Edyty Kłósek oraz koordynacja całości przez p. o. Dyrektora Janusza Kitę wywołały powszechne uznanie oraz aprobatę, co wyrażono oklaskami na stojąco. Było wesoło, z humorem ale także w dużej mierze z elementami i nutą głębokich treści patriotycznych odwołujących się do autorytetu Patrona - Orląt Lwowskich. Nostalgia, czar i urok płynący z lwowskiej piosenki, poezji i prozy pokazały jak wiele można osiągnąć w wychowaniu, gdy korzysta się z właściwych wzorców.
Lwow, Lwowskie Orlęta - chłopcy i dziewczęta w mundurach to dziś, dla uczniów z Brzozówki obok historii, wartości, które przekładają się na ich dzisiejsze postrzeganie świata.
     Wraz z uczniami i nauczycielami świętowali rodzice oraz zaproszeni goście w tym m. in. Dyrektor Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego Ryszard Żądło, reprezentujący Delegaturę KO w Tarnowie st. wizytator Stanisław Siadek, radny Brzozówki Edward Stach, Sołtys Zofia Zych, przebywająca na rekonwalescencji Dyrektor Szkoły Aleksandra Kozioł, Dyrektor Zespołu Szkół w Zaczarniu Tadeusz Kozioł, emerytowana Dyrektor Szkoły Janina Kita, a przede wszystkim przedstawiciele Lwowiaków na czele z p. Bogusławą Romaniewską oraz Sybiraków.
Pod adresem organizatorów padło wiele ciepłych, oddających specyfikę i wysoką jakość pracy szkoły słów oraz podziękowań. Ryszard Żądło podkreślał klimat tej szkoły dla wartości, w których słowo Ojczyzna ma wysoką rangę i znaczenie. O wychowawczej roli w pracy z Patronem szkoły mówił Stanisław Siadek, zaś o roli szkoły i jej oddziaływaniu na środowisko Edward Stach. Z dużą empatią o szkole i prowadzonych w niej działaniach na rzecz historycznej przeszłości mówiła Bogumiła Romaniewska.
    Wieczornica poprzedzona była całym cyklem dodatkowych działań w tym m.in. konkursami wiedzowymi, plastycznymi, wycieczką do Lwowa, spotkaniami z "Lwowiakami" oraz lekcjami historii. Organizatorzy zadbali także o wspaniałe kresowe smakołyki.
Zapraszamy do oglądnięcia relacji na Tarnowskiej TV.

Tekst/foto: Lidia Jaźwińska

 

Strona główna

Copyright © 2011 Aleksandra Kozioł